U bent hier:  Home
Nederlands | Français | Deutsch

Mens en meeuw:
bovenste beste buren?

Deze website geeft handige tips om het samenleven met meeuwen aangenamer te maken en om overlast te vermijden. Lees meer »

Meeuwen zijn onlosmakelijk met de kust verbonden. Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. De meeuwen komen meer en meer in de stad broeden, omdat het aantal natuurlijke broedplaatsen vermindert.

Omdat er geen andere open ruimte is, pasten de meeuwen zich aan.
Ze vinden de mens overigens best wel een handige buur en maken hun nesten bovenop daken van gebouwen, wat bij bewoners en toeristen soms tot ergernis en overlast leidt. Anderzijds kunnen de mensen de wervelende luchtacrobatie van de meeuwen nu ook van dichtbij bewonderen: ze brengen de natuur binnen in uw achtertuin.Enkele tips in een notendop:

 • Relativeer de overlast. Meeuwen zijn onlosmakelijk verbonden met de zee en de kust.
 • Verjaag broedende meeuwen enkel op plaatsen waar ze overlast veroorzaken.
 • Voeder meeuwen niet! Dit doet de overlast toenemen.
 • Zorg dat de meeuwen niet aan het afval geraken.
 • Voorkom nestvorming op daken.


Initiatief

Provincie West-Vlaanderen en haar partners
InnovOcean Campus, Jacobsenstraat 1, 8400 Oostende

Tel: +32 (0)59 34 21 47
Fax: +32 (0)59 34 21 31
kust@west-vlaanderen.be
www.kustbeheer.be
Wil je een interventie aanvragen wegens meeuwenoverlast?
Vul dan het meldingsformulier in.
 • Provincie West-Vlaanderen en haar partners:

 • Afdeling Kust
 • Agentschap voor natuur en bos
 • FOD
 • VLIZ
 • EFRO